Ettevõttest

VMT Betoon AS on iseseisva tootmisettevõttena asutatud 1991a., Viljandi KEK-i betoonipolügoni baasil. Tollasest peamiselt KEK-i süsteemile raudbetoonelemente valmistanud firmast on tänaseks arendatud kaasaegne arvutijuhtimisel betoonisõlmega betoonisegusid ja elemente tootev ettevõte. 
Ettevõttes töötab 19 töötajat.
Betoonisegud, mis on iseloomustatud standardiga EVS-EN 206:2014, valmistatakse kaasaegses betoonitehases kahest sõlmest, mille tootlikkus on ca 50 m3/h. Tsementidest on kasutusel Kunda Nordic Tsement AS. Kõik betoonisegude tootmisel kasutatavad materjalid omavad CE-märgistust.

Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus on teostanud tehase esmase ülevaatuse ja tootmisohje kontrolli ning jälgib, hindab ja tunnustab pidevalt tehase tootmisohjet. Tehasel on oma testlaboratoorium, kus toimub pidev toodangu ja materjalide kontroll. Paralleelkatseid teostab Tallinna Tehnikaülikooli Ehitustootluse Instituudi Ehitusmaterjalide Teadus- ja Katselaboratoorium.

AS VMT Betoonile on väljastatud Tootmisohje sertifikaat Nr 158/11.